הוגו

ילדי שנות השמונים מכירים את הייצור הוגו. מי שנולד שנים מאוחר יותר בטח ראה את הייצור הוגו בשידורים חוזרים או בהקלטות מהעבר. הוגו היתה סדרת טלוויזיה שהגיבור שלה הוא הייצור הוגו. לא נורא אם אתה צעירים יותר לפניכם משחק עם הוגו הגיבור!